Aylar: Mayıs 2019

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

Okuma: 320 Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış…   Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi tane tane ve halkın kendi dilinde anlatıyor. Maddenin temel özelliği, kesintisiz hareket halinde olması ve bunu da sürekli yeni bir biçim alarak ortaya koymasıdır. Öz daima yeni bir biçime evrilirken, biçim…

Read More Read More

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Okuma: 221 FARABİ, KELAM VE FELSEFE Kelam, varlığın ve alemin ortaya çıkışını ilahi bir gücün iradesiyle açıklar ve şeyleri meydana getiren unsurlara özgür bir irade tanımaz. Felsefe ise “maddenin özgür iradesini” temel alan doğa yasalarını ön-kabul olarak görür ve böylece ilahiyatın ötesine geçer. Felsefe, yer yer varlıkların ortaya çıkış sürecinde ilahi etkeni kabul etmekle birlikte…

Read More Read More

Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

Okuma: 249 Toplumumuz hırs atına binmiş olanlardan geçilmiyor. Hırs, sadece olgunlaşmayı engellemez aynı zamanda insanın başına türlü türlü işler de getirir. Bu vesileyle bir süre önce Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider romanı hakkında yazdıklarımızı paylaşıyoruz. Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı Romanlar, uzun erimli toplumsal değişikliklerin, dönüşümlerin aynasıdır. Kuşlar Yasına Gider de öyle… Değerli yazarlarımızdan…

Read More Read More

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Okuma: 2.023 Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi? Tanrı Neden Korkutucu Sıfatlara Sahip Olmamalı? “Tanrının hikmetine erişmek, Yaratıcıyı bilmek, her şeyin sebebinin O olduğunu idrak etmek; cömertliğin, hikmetin, iyiliğin, adaletin ve evrenin mükemmel işleyen düzeninin O’ndan kaynaklandığını” düşünmek; O’na layık olmak ve O’na erişmek ve O’nunla bütünleşmek…” Büyük Türk filozofu Farabi, filozofun amacını şöyle tarif…

Read More Read More

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Okuma: 347 Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi yorumlayanlardan biri olarak bilinir.
 Esas rolünü ise İslam felsefesinin ortaya çıkmasında oynayacaktır. Kuramı ve kimliği pek fazla bilinmez ama tarihsel bir rol oynamıştır. Bir açıdan felsefede bir…

Read More Read More

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Okuma: 442 Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri   Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun bir ilgiyle tartışılmadı. Onun bin bir zorlukla kaleme aldığı Hapishane Defterleri, sadece ABD ve Batı’da yoğun bir değerlendirmeye tabi tutulmadı, aynı zamanda bu yazılar Asya ve…

Read More Read More