Aylar: Temmuz 2019

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

Okuma: 312 İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi   İbn Rüşd, tam 800 yıl önce neredeyse bire bir devlet ve sınıf mücadele teorisini, Komünist Manifesto‘daki gibi açıklamaktadır.  300 yıl sonra buna benzer görüşleri İbn Haldun’un Mukaddime‘sinde de göreceğiz.   “Günümüzdeki çoğu İslam ülkelerinde toplumlar, ailelerin [seyyidler=efendilerin] bir araya gelmesiyle oluşan toplumlardan başka bir şey…

Read More Read More

Endülüs: Kaderleri Kesişen Kavimler

Endülüs: Kaderleri Kesişen Kavimler

Okuma: 395 Kaderleri Kesişen Kavimler: Araplar ve Vizigotlar Kavimler göçü döneminde İskandinavya’nın Gotland bölgesinden adeta denizden taşarak güneye doğru akan Gotlar, Roma’nın sınır kentlerini ardı ardına yağmalayarak Trakya topraklarına kadar inmişlerdi. 3. yüzyılın ortalarında ikiye bölünen Gotların bir kolu doğuya yönelerek Ostrogotları oluştururken, güney ve batıya yönelen Vizigotlar ise Balkanlara ve İtalya’ya yönelmişti. Ostrogotlar doğuya…

Read More Read More

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Okuma: 222 Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti Endülüs 10. yüzyılda dünyanın en gelişmiş bölgesiydi. Şehirlerin meydanları ve yolları taştan döşeli, caddeler geceleri ışıklandırılırdı. Dışardan getirtilen suyla hem hamamlar şenlenir hem de bahçeler sulanırdı. Kütüphaneleri dillere destandı. Kordoba kütüphanesinde 400 bin cilt kitap bulunurdu. III. Abdurrahman ve II. el-Hakim, eğitim dünyasında nadir bulunan felsefi ve bilimsel…

Read More Read More

İhanet eden halklar!

İhanet eden halklar!

Okuma: 419 İHANET EDEN HALKLAR! Çin seddinden başlayarak Orta Asya’nın içlerine, Hindistan’ın kuzeyinden İran’ın bütününe, Hazar Denizi’nin kıyılarından Mısır’a ve oradan da Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı (o gün dünyanın bilinen kısmının neredeyse yarısı) Müslümanlar yetmiş yıl gibi kısa bir sürede fethetmişlerdi. Başlarda sadece ganimet elde etmek için girilen İspanya ise neredeyse birkaç…

Read More Read More