Sadık USTA

Ekim 7, 2019

5 Günlük Likya Yolu Gezi Notları…

Birkaç yıldır bir grup arkadaşla Likya ve Karia Yolu yürüyüşlerine çıkıyoruz. Grubun en yaşlısı hep ben oldum. Dolayısıyla çok sağolsunlar arkadaşlar da gezinin rotasını hep benim […]
Ekim 7, 2019

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği […]
Ekim 7, 2019

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun […]
Ekim 7, 2019

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi […]
Ekim 7, 2019

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi? Tanrı Neden Korkutucu Sıfatlara Sahip Olmamalı? “Tanrının hikmetine erişmek, Yaratıcıyı bilmek, her şeyin sebebinin O olduğunu idrak etmek; cömertliğin, hikmetin, […]
Ekim 7, 2019

Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

Toplumumuz hırs atına binmiş olanlardan geçilmiyor. Hırs, sadece olgunlaşmayı engellemez aynı zamanda insanın başına türlü türlü işler de getirir. Bu vesileyle bir süre önce Hasan Ali […]
Ekim 6, 2019

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Farabi, Kelam ve Felsefe Kelam, varlığın ve alemin ortaya çıkışını ilahi bir gücün iradesiyle açıklar ve şeyleri meydana getiren unsurlara özgür bir irade tanımaz. Felsefe ise […]
Ekim 6, 2019

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış… Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi tane tane ve halkın kendi […]
Ekim 6, 2019

Derin Aldatmanın Felsefesi

 Okuma: 1.070 Derin Aldatmanın Felsefesi Avrupa, Yunan filozoflarının eserlerini, İslam dünyasının düşünürleri sayesinde mi keşfetti? Neredeyse bütün dünya, en başta da bizim Doğulu aydınlarımız, Avrupa’nın, bilim dünyasının […]
Araç çubuğuna atla