Sadık USTA

Ekim 13, 2019

İnsan Ütopyasız Kalabilir mi?

2014 yılında gerçekleştirilen söyleşiyi yeniden dikkatinize sunuyorum.. Ütopyalar sadece eleştirmekle ve alternatif bir dünya sunmakla da kalmazlar; aynı zamanda hem dolaylı olarak kitlelerin örgütlenmesine yol açarlar […]
Ekim 13, 2019

İncil’den Sonra En Çok Okunan Kitap: Ütopya

İncil’den sonra en çok okunan kitap: Ütopya Kutsal kitaplardan sonra en çok basılan, okunan ve yorumlanan Thomas More ve ‘Ütopya’sı… İngiliz yazar, devlet adamı ve hukukçu […]
Ekim 13, 2019

Yakup Kadri ve Ankara Ütopyası-Bölüm 1

Yakup Kadri ve Ankara Ütopyası Yoktan Varoluş… Küçük Mehmet Ali, daha hayatının ilk yıllarında feleğin sillesini yemiş ve yere serilmişti. Önce babasını kaybetmiş ve yetim kalmışta, […]
Ekim 13, 2019

Einstein: “Şöhretin Bozamadığı Tek İnsan Marie Curie’dir”

Einstein: Bu Kadar Ünlü, Ancak Şöhretin Bozamadığı Tek İnsan Marie Curie’dir… “O, şöhretli olmanın ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamadı… Ezilen bir ulusa ait olmaktan dolayı devrimci, […]
Ekim 13, 2019

Hypatia Neden Linç Edildi?

Bir kültürün yükselmesi için Hypatia’nın linç edilmesi gerekiyormuş 6 Mart 415, İskenderiye İskenderiye, Roma İmparatorluğu’nun başkentten sonraki ikinci büyük kentiydi. Kentin sokakları birkaç gündür kara tenli, […]
Ekim 13, 2019

İslam Uygarlığının Yükseliş ve Çöküşünün Nedeni -1

İslam Uygarlığının Yükseliş ve Çöküşünün Nedeni Arap Kavimlerinin Birleşme Sancıları Arabistan’ın girişimci tüccarları, daha 6. yüzyıldan itibaren Güney Yemen’le Hindistan arasındaki deniz ticaretine hükmediyorlardı. Kervan ganimetlerinin […]
Ekim 13, 2019

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

Özellikle laik çevreden bazı aydın ve yazarlar, İslam uygarlığının çöküşünün, daha doğrusu Müslüman ülkelerin geriliğinin ve geri kalmışlığının nedenini, felsefeyi gereksiz gördü diye Gazali’ye veya doğrudan […]
Ekim 13, 2019

Aslında Kime “Aydın” Denir?

‘Aydın’ Kime Denir? Bir önceki yazımızda aydın sorununu ele alacağımızı belirtmiştik. Şimdi şunları sorabiliriz: “Aydın nedir? Aydın kime denir? Aydınlar hep devrimci ve solcu mu olur? […]
Ekim 13, 2019

Platon ‘Aydın’ mı?

Platon’u ‘Aydın’ Olarak Görebilir miyiz? Bundan önceki yazımızda “aydın” kavramıyla “entelektüel” kavramanın özdeş olduklarına dair görüşlerimizi belirttikten sonra aydın kavramını belli bir siyasi-felsefi veya dini görüşte […]
Araç çubuğuna atla