Felsefe

Ekim 7, 2019

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi […]
Ekim 7, 2019

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun […]
Ekim 7, 2019

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği […]
Ekim 7, 2019

Aydınlanmış İnsan Olmanın Kıstası Din ve Tanrı İnancına Karşı Çıkmak Değildir?

Ezber Değil, Aykırı Tez… Çoğu kez aydınlanmış insanların, din ve Tanrı inancına karşı çıkmalarının zorunlu olduğu sanılıyor. Aydınlanmış insanlar neden din ve Tanrı fikrine tarihte oynadıkları […]
Ekim 7, 2019

Uygarlığı Fikir ve Düşünceler mi Yaratır? İslam Uygarlığı Kur’andan mı Çıktı?

Bazı arkadaşlar toplumların, fikir ve akıl yoluyla uygarlık aşamasına ulaştıklarını düşünmektedir. Hatta birçok insan, bugünden geriye bakarak, yani aydınlanmış ve bilgiyle donanmış bir insanın bakış açısıyla […]
Ekim 10, 2019

İbn Tufeyl: Tanrı İnancı İçin Ne Kutsal Kitap ne de Peygamber lazım

Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir… Bundan bir önceki yazımızda (bkz. Müslüman Toplumlar […]
Ekim 11, 2019

Müslüman Toplumlar Neden Artık Ibn Tufeyl’ler Çıkaramıyor?

İçinde bulunduğumuz toplumsal koşulları derinlemesine anlamak, mevcut „siyasi kargaşanın“ insanı şaşkına çeviren anaforunun dışına çıkarak süreci sakin bir kafayla değerlendirebilmek için zaman zaman geçmiş dönem filozofların […]
Ekim 11, 2019

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar? Sorumuz şu: Aralarında günümüz Türkiye’sinin de bulunduğu Müslüman ülkeler neden çöküş süreci yaşıyor? İbn Haldun’un vurguladığı „malzeme yorgunluğunun” önemli bir […]
Ekim 11, 2019

İnsan İlişkileri Neden Yapaylaşıyor? 1

Birçoğumuz enflasyonun ekonomik açıdan ne olduğunu biliriz, ama bunun etik değerlerimize ve insan ilişkilerimize nasıl yansıdığını pek düşünmeyiz. Önce enflasyon nedir? Latince kökenden gelen bu terim, […]
Araç çubuğuna atla