Kategori: Din-Aydınlanma

Mukaddime’yi Nasıl Okutacaklar? Yön Dergisi ile Söyleşi

Mukaddime’yi Nasıl Okutacaklar? Yön Dergisi ile Söyleşi

Okuma: 119 Yön dergisi, İbn Haldun ve Mukaddime ile ilgili yazdığım kısa makale üzerine 2017’de aynı konuya farklı açılardan yaklaşan bir söyleşi yapmıştı. Söyleşinin tamamını dikkatinize sunuyorum… İbn Haldun kime ait? Bu konuya ilişkin daha geniş bir incelemeyi kısa bir sürede yayımlayacağız… Whatsapp’da Paylaş

İlericilik Din Karşıtlığı mıdır?

İlericilik Din Karşıtlığı mıdır?

Okuma: 390 Din ve Aydınlanma Konusuna Nasıl Yaklaşmalı?   İbn Haldun hakkında yazdığımız yazıya bazı itirazlar geldi. Bu itirazlardan biri, İbn Haldun’u Rönesans ve Aydınlanma filozoflarının öncüsü olarak görmemize itirazdı. İkinci itiraz ise İbn Haldun’un yazılarındaki din, Kur’an-ayetleri ve Tanrı referansına rağmen onu Aydınlanmacı, akılcı ve bilimden yana göstermemize yönelikti. Bu arkadaşlara göre yazılarında sürekli…

Read More Read More

İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?

İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?

Okuma: 478 TARİKAT, CEMAAT VE MAFYANIN YAYGINLAŞTIĞI ÜLKELERDE ADALET NE DURUMA GELİR? Tarih ne yazık ki tekerrür ediyor. 1384 yılında Kahire’de yargıçlık görevine atanan İbn Haldun’dan ibretlik bir vesika. Bir ülke nasıl yozlaşır, din, Allah, mevki, makam nasıl çıkar amacıyla pervasızca kullanılır; eş, dost ve adam kayırmacılık, iktidar hırsı, açgözlülük ve mafyalaşma devlet kurumlarını nasıl…

Read More Read More

Kant’ın Doktora Tezinde Besmele Var mıydı?

Kant’ın Doktora Tezinde Besmele Var mıydı?

Okuma: 561 Kant Gizli Müslüman mıydı? Neredeyse bundan altı ay önce zekâsıyla beni her zaman şaşırtmış olan sevgili Tülin Rezaki’nin bir sorusuyla karşılaştım. Sorusu şöyleydi: “Hocam, sosyal medyada bir görsel çok dönüyor. Kant’ın doktora tezinin kapağında ‘bismillah’ yazıyormuş; doğru olma ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Bir de size sorayım dedim.” Gel gör ki şu akıllı telefonlar…

Read More Read More

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

Okuma: 312 İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi   İbn Rüşd, tam 800 yıl önce neredeyse bire bir devlet ve sınıf mücadele teorisini, Komünist Manifesto‘daki gibi açıklamaktadır.  300 yıl sonra buna benzer görüşleri İbn Haldun’un Mukaddime‘sinde de göreceğiz.   “Günümüzdeki çoğu İslam ülkelerinde toplumlar, ailelerin [seyyidler=efendilerin] bir araya gelmesiyle oluşan toplumlardan başka bir şey…

Read More Read More

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

Okuma: 320 Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış…   Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi tane tane ve halkın kendi dilinde anlatıyor. Maddenin temel özelliği, kesintisiz hareket halinde olması ve bunu da sürekli yeni bir biçim alarak ortaya koymasıdır. Öz daima yeni bir biçime evrilirken, biçim…

Read More Read More

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Okuma: 221 FARABİ, KELAM VE FELSEFE Kelam, varlığın ve alemin ortaya çıkışını ilahi bir gücün iradesiyle açıklar ve şeyleri meydana getiren unsurlara özgür bir irade tanımaz. Felsefe ise “maddenin özgür iradesini” temel alan doğa yasalarını ön-kabul olarak görür ve böylece ilahiyatın ötesine geçer. Felsefe, yer yer varlıkların ortaya çıkış sürecinde ilahi etkeni kabul etmekle birlikte…

Read More Read More

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Okuma: 2.023 Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi? Tanrı Neden Korkutucu Sıfatlara Sahip Olmamalı? “Tanrının hikmetine erişmek, Yaratıcıyı bilmek, her şeyin sebebinin O olduğunu idrak etmek; cömertliğin, hikmetin, iyiliğin, adaletin ve evrenin mükemmel işleyen düzeninin O’ndan kaynaklandığını” düşünmek; O’na layık olmak ve O’na erişmek ve O’nunla bütünleşmek…” Büyük Türk filozofu Farabi, filozofun amacını şöyle tarif…

Read More Read More

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Okuma: 347 Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi yorumlayanlardan biri olarak bilinir.
 Esas rolünü ise İslam felsefesinin ortaya çıkmasında oynayacaktır. Kuramı ve kimliği pek fazla bilinmez ama tarihsel bir rol oynamıştır. Bir açıdan felsefede bir…

Read More Read More

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

Okuma: 664 İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani… İslam’ın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hem dini hem de siyasi açıdan itirazlar da yükselmeye başlamıştı. Bu itirazların önemli bir kısmı ilahiyatın konusuydu: Allah’ın varlığı, O’nun tekliği, Kur’an’da çelişkiler içeren ve akılla açıklanamayan ayetler; Hz. Muhammed’in peygamberliğinin sahihliği, öbür dünyanın varlığı, günah ve sevap, kader vb.…

Read More Read More