Kategori: Bilim

İbn Haldun Sol Gelenektir

İbn Haldun Sol Gelenektir

Okuma: 1.019 İbn Haldun Sol Gelenektir 27 Mayıs 1332 İbn Haldun’un doğum günüydü… Ölümünün üzerinden 600 yıl geçmesine rağmen İbn Haldun, Türkiye’nin siyasi gündemini belirlemektedir. Bugün herkes onun tarihsel önemini tartışmaktadır. Ne mutlu ona… Geçen hafta (20 Mayıs 2017) İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nin açılışı yapıldı. Bu açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bilim dünyasının…

Read More Read More

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Okuma: 222 Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti Endülüs 10. yüzyılda dünyanın en gelişmiş bölgesiydi. Şehirlerin meydanları ve yolları taştan döşeli, caddeler geceleri ışıklandırılırdı. Dışardan getirtilen suyla hem hamamlar şenlenir hem de bahçeler sulanırdı. Kütüphaneleri dillere destandı. Kordoba kütüphanesinde 400 bin cilt kitap bulunurdu. III. Abdurrahman ve II. el-Hakim, eğitim dünyasında nadir bulunan felsefi ve bilimsel…

Read More Read More

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Okuma: 2.023 Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi? Tanrı Neden Korkutucu Sıfatlara Sahip Olmamalı? “Tanrının hikmetine erişmek, Yaratıcıyı bilmek, her şeyin sebebinin O olduğunu idrak etmek; cömertliğin, hikmetin, iyiliğin, adaletin ve evrenin mükemmel işleyen düzeninin O’ndan kaynaklandığını” düşünmek; O’na layık olmak ve O’na erişmek ve O’nunla bütünleşmek…” Büyük Türk filozofu Farabi, filozofun amacını şöyle tarif…

Read More Read More

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir…

Okuma: 223 Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği yeniden inşa edebilmek için başvurulan düşünsel bir etkinliktir. Geçmişte yaşanmış bir olgu, gelecekte yeniden ve yeniden keşfedilirken, salt geçmişte kalan yeniden yorumlanmış olmaz aynı zamanda gelecek de…

Read More Read More

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Okuma: 193 Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım! Bilimsel bulgu ve yenilik, yaşamın hangi alanı olursa olsun hiçbir zaman son bulmaz. Bilimsel gelişmeler, eski bulguların, eski görüş ve hipotezlerin üzerine yeni bir tuğla koymak suretiyle (yeni bir hipotez ortaya atarak) kaydedilir. Tarih, felsefe, ekonomi, etik, siyaset ve daha başka bir dizi sosyal bilim ve düşün alanında yürütülen…

Read More Read More

Estetik Deyip Geçmeyin… Çanakkale’de Yaralanan Teğmen Mustafa İpar’ın Dramı

Estetik Deyip Geçmeyin… Çanakkale’de Yaralanan Teğmen Mustafa İpar’ın Dramı

Okuma: 562 Estetik Deyip Geçmeyin… Toplumsal Dramların Perde Arkası Geçen gece “Cennette Görüşmek Üzere” olarak çevirebileceğimiz bir Fransız filmi (Au revoir la-haut) izledim. Tek kelimeyle harikaydı! Konusu 1. Dünya Savaşının sonunda savaş yanlısı ve kışkırtıcı bir komutanın, saçma bir emri yüzünden yeniden patlak veren çatışmada, yüzünden yaralanan ve parçalanmış bir suratla yaşamak zorunda kalan bir…

Read More Read More

İslam Ansiklopedisi Deyip Geçmeyin

İslam Ansiklopedisi Deyip Geçmeyin

Okuma: 742 Bulursanız hiç kaçırmayın! Türkiye’de bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi ansiklopedi 13 ciltlik (aslında 15 cilt, hacim nedeniyle 5. ve 12. cilt iki ayrı kitaptan oluşur) İslam Ansiklopedisi’dir (Diyanetin ansiklopedisiyle karıştırmayın). 1913-1938 yılları arasında Avrupalı Doğu-İslam bilimcileri (Şarkiyatçıları) tarafından hazırlanan bu eser, Hasan Ali Yücel’in bakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9 Mayıs 1939…

Read More Read More

Stephen Hawking’ten Muhteşem Bir Kitap: Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar

Stephen Hawking’ten Muhteşem Bir Kitap: Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar

Okuma: 324 Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar (4 Kasım 2018 tarihli paylaşımdan) Tanrı var mı? Bilimin ve inancın sorunlarına nasıl yaklaşmalı? Yapay zeka insanlığın başına bela mı? İnsanlık nereye? Zaman ve mekan sonlu mu? Bu sorular Stephen Hawking’in “Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar” adlı kitabından… Bu kitap, büyük bilim adamının ölümünden sonra, onunla yapılan ilginç röportajlardan ve yıllar içinde yazdığı makalelerinden derlenerek hazırlanmış.…

Read More Read More

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

Okuma: 394 Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?   Sorumuz şu: Aralarında günümüz Türkiye’sinin de bulunduğu Müslüman ülkeler neden çöküş süreci yaşıyor? İbn Haldun’un vurguladığı „malzeme yorgunluğunun” önemli bir etkisi olmalıdır. Ama en önemli neden, bilimin ve üretimin kazanımlarını değerlendiremeyen, elindeki birikimi har vurup harman savurarak tüketen, artı değer yaratmadan, göz boyamayı esas alan, bölüşüm…

Read More Read More

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

Okuma: 1.093 İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? Özellikle laik çevreden bazı bazı aydın ve yazarlar, İslam uygarlığının çöküşünün, daha doğrusu Müslüman ülkelerin geriliğinin ve geri kalmışlığının nedenini, felsefeyi gereksiz gördü diye Gazali’ye veya doğrudan İslam dinine yıkma eğiliminde. Kuşkusuz Gazali’nin felsefeyi gereksiz gören; bilim adamlarını ve düşünürleri din ve inanca, sözüm ona “asli ve…

Read More Read More