Kategori: Felsefe

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?

Okuma: 25 Felsefe nedir? İlkçağ felsefesi var mı? Hint ve Çin felsefesi neden felsefenin “kayıp çocuğu”dur? Platon felsefeye ne kattı? Cem Tv sordu, biz dilimiz döndüğü kadar yanıtladık…   Whatsapp’da PaylaşWhatsApp

Mukaddime’yi Nasıl Okutacaklar? Yön Dergisi ile Söyleşi

Mukaddime’yi Nasıl Okutacaklar? Yön Dergisi ile Söyleşi

Okuma: 119 Yön dergisi, İbn Haldun ve Mukaddime ile ilgili yazdığım kısa makale üzerine 2017’de aynı konuya farklı açılardan yaklaşan bir söyleşi yapmıştı. Söyleşinin tamamını dikkatinize sunuyorum… İbn Haldun kime ait? Bu konuya ilişkin daha geniş bir incelemeyi kısa bir sürede yayımlayacağız… Whatsapp’da Paylaş

Kant’ın Doktora Tezinde Besmele Var mıydı?

Kant’ın Doktora Tezinde Besmele Var mıydı?

Okuma: 561 Kant Gizli Müslüman mıydı? Neredeyse bundan altı ay önce zekâsıyla beni her zaman şaşırtmış olan sevgili Tülin Rezaki’nin bir sorusuyla karşılaştım. Sorusu şöyleydi: “Hocam, sosyal medyada bir görsel çok dönüyor. Kant’ın doktora tezinin kapağında ‘bismillah’ yazıyormuş; doğru olma ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Bir de size sorayım dedim.” Gel gör ki şu akıllı telefonlar…

Read More Read More

İbn Haldun Sol Gelenektir

İbn Haldun Sol Gelenektir

Okuma: 1.019 İbn Haldun Sol Gelenektir 27 Mayıs 1332 İbn Haldun’un doğum günüydü… Ölümünün üzerinden 600 yıl geçmesine rağmen İbn Haldun, Türkiye’nin siyasi gündemini belirlemektedir. Bugün herkes onun tarihsel önemini tartışmaktadır. Ne mutlu ona… Geçen hafta (20 Mayıs 2017) İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nin açılışı yapıldı. Bu açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bilim dünyasının…

Read More Read More

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

Okuma: 312 İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi   İbn Rüşd, tam 800 yıl önce neredeyse bire bir devlet ve sınıf mücadele teorisini, Komünist Manifesto‘daki gibi açıklamaktadır.  300 yıl sonra buna benzer görüşleri İbn Haldun’un Mukaddime‘sinde de göreceğiz.   “Günümüzdeki çoğu İslam ülkelerinde toplumlar, ailelerin [seyyidler=efendilerin] bir araya gelmesiyle oluşan toplumlardan başka bir şey…

Read More Read More

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

Okuma: 320 Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış…   Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi tane tane ve halkın kendi dilinde anlatıyor. Maddenin temel özelliği, kesintisiz hareket halinde olması ve bunu da sürekli yeni bir biçim alarak ortaya koymasıdır. Öz daima yeni bir biçime evrilirken, biçim…

Read More Read More

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Okuma: 347 Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi yorumlayanlardan biri olarak bilinir.
 Esas rolünü ise İslam felsefesinin ortaya çıkmasında oynayacaktır. Kuramı ve kimliği pek fazla bilinmez ama tarihsel bir rol oynamıştır. Bir açıdan felsefede bir…

Read More Read More

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Okuma: 442 Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri   Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun bir ilgiyle tartışılmadı. Onun bin bir zorlukla kaleme aldığı Hapishane Defterleri, sadece ABD ve Batı’da yoğun bir değerlendirmeye tabi tutulmadı, aynı zamanda bu yazılar Asya ve…

Read More Read More

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Okuma: 193 Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım! Bilimsel bulgu ve yenilik, yaşamın hangi alanı olursa olsun hiçbir zaman son bulmaz. Bilimsel gelişmeler, eski bulguların, eski görüş ve hipotezlerin üzerine yeni bir tuğla koymak suretiyle (yeni bir hipotez ortaya atarak) kaydedilir. Tarih, felsefe, ekonomi, etik, siyaset ve daha başka bir dizi sosyal bilim ve düşün alanında yürütülen…

Read More Read More

Aydınlanmış İnsanlar Neden Din ve Tanrı İnancına Hep Olumsuz Yaklaşırlar?

Aydınlanmış İnsanlar Neden Din ve Tanrı İnancına Hep Olumsuz Yaklaşırlar?

Okuma: 324 Ezber Değil, Aykırı Tez… Aydınlanmış insanlar, din ve Tanrı inancına neden tarihte oynadıkları ilk olumlu işlevlerini de dillendirerek (içselleştirerek) değil de sadece olumsuz işlevleriyle yaklaşırlar? Çünkü insanoğlu, yaşam mücadelesi içinde istisnasız her şeyi araçsallaştırdığı ve o aracın bilincine vardığı anda da onu aşmak gerektiğini düşündüğü için yapar. Bu ne demektir? Her canlı gibi…

Read More Read More