Kategori: İslam Uygarlığı

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti…

Okuma: 222 Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti Endülüs 10. yüzyılda dünyanın en gelişmiş bölgesiydi. Şehirlerin meydanları ve yolları taştan döşeli, caddeler geceleri ışıklandırılırdı. Dışardan getirtilen suyla hem hamamlar şenlenir hem de bahçeler sulanırdı. Kütüphaneleri dillere destandı. Kordoba kütüphanesinde 400 bin cilt kitap bulunurdu. III. Abdurrahman ve II. el-Hakim, eğitim dünyasında nadir bulunan felsefi ve bilimsel…

Read More Read More

İhanet eden halklar!

İhanet eden halklar!

Okuma: 419 İHANET EDEN HALKLAR! Çin seddinden başlayarak Orta Asya’nın içlerine, Hindistan’ın kuzeyinden İran’ın bütününe, Hazar Denizi’nin kıyılarından Mısır’a ve oradan da Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı (o gün dünyanın bilinen kısmının neredeyse yarısı) Müslümanlar yetmiş yıl gibi kısa bir sürede fethetmişlerdi. Başlarda sadece ganimet elde etmek için girilen İspanya ise neredeyse birkaç…

Read More Read More

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir…

Okuma: 223 Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği yeniden inşa edebilmek için başvurulan düşünsel bir etkinliktir. Geçmişte yaşanmış bir olgu, gelecekte yeniden ve yeniden keşfedilirken, salt geçmişte kalan yeniden yorumlanmış olmaz aynı zamanda gelecek de…

Read More Read More

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

Okuma: 664 İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani… İslam’ın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hem dini hem de siyasi açıdan itirazlar da yükselmeye başlamıştı. Bu itirazların önemli bir kısmı ilahiyatın konusuydu: Allah’ın varlığı, O’nun tekliği, Kur’an’da çelişkiler içeren ve akılla açıklanamayan ayetler; Hz. Muhammed’in peygamberliğinin sahihliği, öbür dünyanın varlığı, günah ve sevap, kader vb.…

Read More Read More

Arapların Müslümanlıktan Önceki Hayatı, Roma Tarihi Kitabının Umberto Eco’nun Gülün Adı Romanıyla İlişkisi

Arapların Müslümanlıktan Önceki Hayatı, Roma Tarihi Kitabının Umberto Eco’nun Gülün Adı Romanıyla İlişkisi

Okuma: 824 Ammianus Marcellinus’un Roma Tarihi Araplar ve Arapların Müslümanlıktan önceki yaşamları. Arapların evlilik ve seks hayatları, üretim tarzları… Roma Tarihi’nin kayboluşu ve bulunuş hikayesi… Kitabın yeniden bulunuşunun Umberto Eco’nun Gülün Adı adlı romanıyla olan benzerlikleri..   Ammianus Marcellinus’un Res Gestae (Roma Tarihi)[1] adlı değerli kitabının artık Türkçesi de var. A. Marcellinus’un bu eseri, günümüze…

Read More Read More

Kime Şehit Denir? Tayyip Erdoğan Kartal Bina Enkazında Hayatını Kaybedenler İçin Neden Şehit Dedi?

Kime Şehit Denir? Tayyip Erdoğan Kartal Bina Enkazında Hayatını Kaybedenler İçin Neden Şehit Dedi?

Okuma: 250 KİME ŞEHİT DENİR? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartal’da yıkılan binanın altında kalarak hayatlarını kaybedenlerin cenaze töreninde “Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşanlar” deyince kuşkusuz benim gibi birçok insan da şaşırmıştı. Şehitlik unvanı bu durumlarda da oluyor mu? İslam tarihi ve öğretisi konusunda önemli bir otorite olarak kabul edilen Alman bilim adamı İgnaz…

Read More Read More

İnsanlar Tanrı İnancına Nasıl Ulaştı?

İnsanlar Tanrı İnancına Nasıl Ulaştı?

Okuma: 1.660 Messeneli Euchmeros (MÖ 4.-3. yüzyıl) İnsanlar Tanrı İnancına Nasıl Ulaştı? Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir… Bundan bir önceki yazımızda (bkz. Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor, 21 Ocak 2017) hakkında bazı bilgiler verdiğimiz İbn Tufeyl, Müslümanların büyük düşünürlerinden biridir. Onun…

Read More Read More

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

Okuma: 394 Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?   Sorumuz şu: Aralarında günümüz Türkiye’sinin de bulunduğu Müslüman ülkeler neden çöküş süreci yaşıyor? İbn Haldun’un vurguladığı „malzeme yorgunluğunun” önemli bir etkisi olmalıdır. Ama en önemli neden, bilimin ve üretimin kazanımlarını değerlendiremeyen, elindeki birikimi har vurup harman savurarak tüketen, artı değer yaratmadan, göz boyamayı esas alan, bölüşüm…

Read More Read More

Müslüman Toplumlar Neden Artık Ibn Tufeyl’ler Çıkaramıyor?

Müslüman Toplumlar Neden Artık Ibn Tufeyl’ler Çıkaramıyor?

Okuma: 401 Müslüman Toplumlar Neden Artık Ibn Tufeyl’ler Çıkaramıyor? İçinde bulunduğumuz toplumsal koşulları derinlemesine anlamak, mevcut „siyasi kargaşanın“ insanı şaşkına çeviren anaforunun dışına çıkarak süreci sakin bir kafayla değerlendirebilmek için zaman zaman geçmiş dönem filozofların ve düşün insanlarının eserlerini yeniden okuma gereği hissederim. Benim açımdan bu, bir bakıma köklerimize ve öze dönüştür. Bundan tam 10…

Read More Read More

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

Okuma: 1.093 İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? Özellikle laik çevreden bazı bazı aydın ve yazarlar, İslam uygarlığının çöküşünün, daha doğrusu Müslüman ülkelerin geriliğinin ve geri kalmışlığının nedenini, felsefeyi gereksiz gördü diye Gazali’ye veya doğrudan İslam dinine yıkma eğiliminde. Kuşkusuz Gazali’nin felsefeyi gereksiz gören; bilim adamlarını ve düşünürleri din ve inanca, sözüm ona “asli ve…

Read More Read More