Kategori: Siyaset Teorisi

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

Okuma: 312 İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi   İbn Rüşd, tam 800 yıl önce neredeyse bire bir devlet ve sınıf mücadele teorisini, Komünist Manifesto‘daki gibi açıklamaktadır.  300 yıl sonra buna benzer görüşleri İbn Haldun’un Mukaddime‘sinde de göreceğiz.   “Günümüzdeki çoğu İslam ülkelerinde toplumlar, ailelerin [seyyidler=efendilerin] bir araya gelmesiyle oluşan toplumlardan başka bir şey…

Read More Read More

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Okuma: 442 Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri   Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun bir ilgiyle tartışılmadı. Onun bin bir zorlukla kaleme aldığı Hapishane Defterleri, sadece ABD ve Batı’da yoğun bir değerlendirmeye tabi tutulmadı, aynı zamanda bu yazılar Asya ve…

Read More Read More

Roma’nın İlahlarını Titreten Cracchus Kardeşler -Gaius Gracchus

Roma’nın İlahlarını Titreten Cracchus Kardeşler -Gaius Gracchus

Okuma: 176 “Büyük ve adil adamların ünlü olmak gibi bir hırsları olamaz, çünkü onlar halka güvenirler ve sadece ne yapmaları gerekiyorsa ona yoğunlaşırlar.” (Plutarch)   Roma, MÖ 133… Tiberius Gracchus’un, hayatı pahasına giriştiği toprak reformu projesi, baronların ve senatonun sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Çapulcu lideri Scipio Nasica Serapio, bir komployla Tribün Tiberius’u ve en yakın dava…

Read More Read More

“Genç Karl Marx” Filminin Genç Kuşaklara Önemli Bir Mesajı Var

“Genç Karl Marx” Filminin Genç Kuşaklara Önemli Bir Mesajı Var

Okuma: 165 Bundan birkaç gün önce Karl Marx’ın Londra’daki mezarı, sözümona onu soykırımla suçlayan bazı vandallar tarafından ikinci kez tahrip edilmişti. Gerekçeleri ise, Sovyet Rusya’da 1917-1953 yılları arasında 66 milyon insanın ölmesiymiş. Güya Marx fikirleriyle bundan sorumluymuş. Gerekçelerinin neresinden tutsak dökülüyor fakat önemli olan şudur: Marx, bırakalım sosyalistlerin ve sosyal demokratların önder kabul ettikleri bir…

Read More Read More

Gramsci’nin Tezleriyle Cumhuriyet’i Savunmak

Gramsci’nin Tezleriyle Cumhuriyet’i Savunmak

Okuma: 646 Gramsci’nin Tezleriyle Cumhuriyet’i savunmak Sosyalistlerin görevi, AKP iktidarının bütün gücüyle abandığı Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak ve bu uğurda verilen mücadelenin mevzilerine bütün güç ve bedenleriyle girmektir. İtalyan sosyalizminin liderlerinden Antonio Gramsci’nin (1891-1937) uzun yıllar süren hapishane döneminde küçük kağıtlara, kısa notlar halinde kaydettiği Hapishane Defterleri pek ünlüdür. Eski kuşaktan birçok insan, Gramsci’nin yıllar…

Read More Read More

Büyük Kadınlar… İnsanlığa Adanmış Bir Ömür

Büyük Kadınlar… İnsanlığa Adanmış Bir Ömür

Okuma: 416 Karl Marx’ı biliyoruz. Peki onun başarısı, düşünce tarihimizde önemli bir köşe taşı olan sosyalist teori sadece onun eseri midir? Tabii ki hayır! Bu başarının en önemli sahiplerinden biri de Jenny von Westfalen’dır… Kimdir Jenny von Westfalen ya da nam-ı diğer Kızıl Jenny? Salzwedel… Gelişmekte olan Prusya’da sıradan bir kent… 12 Şubat 1814’te kentin…

Read More Read More

Düşüncemiz Nasıl Gelişir? Ütopya, Düşünsel Kabızlık ve Trajedinin Kökeni

Düşüncemiz Nasıl Gelişir? Ütopya, Düşünsel Kabızlık ve Trajedinin Kökeni

Okuma: 200 Sermaye, Ütopik Bilinç ve Trajedi… Marx’ın sermaye birikiminin oluşumuna yönelik çözümlemeleri, hayatımızın her alanına uygulanabilecek müthiş bir düşünce potansiyeli taşır. Das Kapital muazzam bir eserdir. Sadece sermaye birikiminin nasıl oluştuğunu göstermesi açısından değil aynı zaman diyalektik yöntemin nasıl kullanıldığı açısından da… Diyalektik yöntem hayatın her alanına uygulanabilir. Mesele sadece onu nasıl kavrayacağınızla ilişkilidir.…

Read More Read More

Neden İtiraz Ederiz? Gelişmenin Yasası ve Artı Değer Kavramı

Neden İtiraz Ederiz? Gelişmenin Yasası ve Artı Değer Kavramı

Okuma: 238 Artı Değer Kavramı ve Gelişmenin Motoru Bir kavram var ki o bir yana diğerleri bir yana… Artı değer kavramını çözümlemesi, hiç abartmadan ifade edelim ki düşünce tarihinin en büyük keşiflerinden biridir. Marx, şaheseri Kapital’de sermaye birikiminin yasalarını ele alır. Kapital’de sermaye, birikim, emek, ücret, meta, piyasa, fiyat, değer vs. gibi kapitalizmin temel kavramları…

Read More Read More

Das Kapital’in Fikir Babası Kimdi?

Das Kapital’in Fikir Babası Kimdi?

Okuma: 192 Kapital’in Fikir Babası Kimdi? Kuşkusuz kapitalizmin, sermaye birikiminin ve sömürünün yasalarının el kitabı olan Kapital’in yazarı Karl Marx’tır. Peki ama Kapital’deki görüşleri ilk kim dile getirmişti bunu biliyor muyuz? Ya da bu kitabın altyapısını oluşturan fikirleri ve malzemeleri ilk kez toplamakla kalmayan, aynı zamanda Marx’ı zaman kaybetmeksizin yazma işine girişmesi için sıkıştıran ve…

Read More Read More

Cumhuriyet Devrimi Solun Geçmişi Değil mi?

Cumhuriyet Devrimi Solun Geçmişi Değil mi?

Okuma: 271 Marks’tan Siyaset Dersleri: Cumhuriyet Devrimi Solun Geçmişi Değil mi? Marx, Kapital‘de sadece iktisat kuramının kavramlarını incelemez, aynı zamanda bizi hayata, tarihe ve siyasi-kültürel geleneklerimize nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda da aydınlatır. Marx her olguya, kavrama ve fenomene diyalektik yöntemle, yani şeyleri mevcut konumlarıyla değil, geçmiş ve gelecek süreçleri açısından ele alır. Hegel’den devraldığı diyalektik…

Read More Read More