Kategori: Tarih

İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?

İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?

Okuma: 478 TARİKAT, CEMAAT VE MAFYANIN YAYGINLAŞTIĞI ÜLKELERDE ADALET NE DURUMA GELİR? Tarih ne yazık ki tekerrür ediyor. 1384 yılında Kahire’de yargıçlık görevine atanan İbn Haldun’dan ibretlik bir vesika. Bir ülke nasıl yozlaşır, din, Allah, mevki, makam nasıl çıkar amacıyla pervasızca kullanılır; eş, dost ve adam kayırmacılık, iktidar hırsı, açgözlülük ve mafyalaşma devlet kurumlarını nasıl…

Read More Read More

İbn Haldun Sol Gelenektir

İbn Haldun Sol Gelenektir

Okuma: 1.018 İbn Haldun Sol Gelenektir 27 Mayıs 1332 İbn Haldun’un doğum günüydü… Ölümünün üzerinden 600 yıl geçmesine rağmen İbn Haldun, Türkiye’nin siyasi gündemini belirlemektedir. Bugün herkes onun tarihsel önemini tartışmaktadır. Ne mutlu ona… Geçen hafta (20 Mayıs 2017) İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nin açılışı yapıldı. Bu açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bilim dünyasının…

Read More Read More

Endülüs: Kaderleri Kesişen Kavimler

Endülüs: Kaderleri Kesişen Kavimler

Okuma: 396 Kaderleri Kesişen Kavimler: Araplar ve Vizigotlar Kavimler göçü döneminde İskandinavya’nın Gotland bölgesinden adeta denizden taşarak güneye doğru akan Gotlar, Roma’nın sınır kentlerini ardı ardına yağmalayarak Trakya topraklarına kadar inmişlerdi. 3. yüzyılın ortalarında ikiye bölünen Gotların bir kolu doğuya yönelerek Ostrogotları oluştururken, güney ve batıya yönelen Vizigotlar ise Balkanlara ve İtalya’ya yönelmişti. Ostrogotlar doğuya…

Read More Read More

İhanet eden halklar!

İhanet eden halklar!

Okuma: 419 İHANET EDEN HALKLAR! Çin seddinden başlayarak Orta Asya’nın içlerine, Hindistan’ın kuzeyinden İran’ın bütününe, Hazar Denizi’nin kıyılarından Mısır’a ve oradan da Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı (o gün dünyanın bilinen kısmının neredeyse yarısı) Müslümanlar yetmiş yıl gibi kısa bir sürede fethetmişlerdi. Başlarda sadece ganimet elde etmek için girilen İspanya ise neredeyse birkaç…

Read More Read More

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir…

Okuma: 223 Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği yeniden inşa edebilmek için başvurulan düşünsel bir etkinliktir. Geçmişte yaşanmış bir olgu, gelecekte yeniden ve yeniden keşfedilirken, salt geçmişte kalan yeniden yorumlanmış olmaz aynı zamanda gelecek de…

Read More Read More

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

Okuma: 664 İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani… İslam’ın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hem dini hem de siyasi açıdan itirazlar da yükselmeye başlamıştı. Bu itirazların önemli bir kısmı ilahiyatın konusuydu: Allah’ın varlığı, O’nun tekliği, Kur’an’da çelişkiler içeren ve akılla açıklanamayan ayetler; Hz. Muhammed’in peygamberliğinin sahihliği, öbür dünyanın varlığı, günah ve sevap, kader vb.…

Read More Read More

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

Okuma: 193 Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım! Bilimsel bulgu ve yenilik, yaşamın hangi alanı olursa olsun hiçbir zaman son bulmaz. Bilimsel gelişmeler, eski bulguların, eski görüş ve hipotezlerin üzerine yeni bir tuğla koymak suretiyle (yeni bir hipotez ortaya atarak) kaydedilir. Tarih, felsefe, ekonomi, etik, siyaset ve daha başka bir dizi sosyal bilim ve düşün alanında yürütülen…

Read More Read More

Türk Entelektüeli… Atatürk Kimin Kütüphanesinden Ödünç Kitap Almıştı?

Türk Entelektüeli… Atatürk Kimin Kütüphanesinden Ödünç Kitap Almıştı?

Okuma: 632 19 Mart 1934, Roma… İtalyan Başbakanı Benito Mussolini, Roma’da, 4. Faşist Parti’nin Kongresinde yaptığı konuşmada İtalya’nın tarihsel çıkarlarının Afrika ve Asya’da olduğunu söyleyerek bölge ülkelerine tehditler savurmuştu… Aslında bu konuşma alttan alta Türkiye’ye bir gözdağıydı, çünkü Atatürk bir süredir yeni bir dünya savaşının gelmekte olduğunu görüyor; sınırlarımızı tahkim etmek, yani bir bakıma çevremizde…

Read More Read More

Aydınlanmanın Birçok Önemli Eserini Dr. Abdullah Cevdet’e Borçluyuz

Aydınlanmanın Birçok Önemli Eserini Dr. Abdullah Cevdet’e Borçluyuz

Okuma: 250 Dün nihayet yıllar sonra mezarını ziyaret ettim… Evet, Abdullah Cevdet’in dün Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığındaki mezarını ziyaret ettim. Mezarlıkta, Halide Edip Adıvar gibi Türk edebiyatının önemli simaları da yatıyor. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Fakat şu anda konu Abdullah Cevdet’tir… Laikliği, Latin harflerinin önemini, çağdaş eğitim sistemini, köylülerin eğitilmesini, kadın haklarını, özgürlük ve…

Read More Read More

Ayetlerde Kur’an’ın Arap Dilinde İnmesi Neden Sıklıkla Vurgulanmaktadır?

Ayetlerde Kur’an’ın Arap Dilinde İnmesi Neden Sıklıkla Vurgulanmaktadır?

Okuma: 909 Ayetlerde Kur’an’ın Arap Dilinde İnmesi Neden Sıklıkla Vurgulanmaktadır?   Nahl Suresi (16/103); Şuara Suresi (26/195); Şura Suresi (42/7)… Bu surelerde parantez içinde gösterilen ayetler, Kur’an’ın Arap dilinde indiğini özellikle vurgularlar. Bu vurgular kimi zaman Türkler arasında tepkiye de neden olur ve bunda bir Arap milliyetçiliği aranır. Bu ayetlerin Arap milliyetçiliği demeyelim (çünkü milliyetçilik…

Read More Read More