Çin Devrim Tarihi ve Sun Yat-sen’in Halkçılık Kuramı

Çin Devrim Tarihi ve Sun Yat-sen’in Halkçılık Kuramı

Çin, bugün bütün dünya tarafından ilgiyle ve gıptayla izlenmektedir…
Herkes Çin’i tartışmaktadır…
1 buçuk milyar nüfusa sahip Çin’in günümüzdeki pratiği, hangi açıdan ele alınırsa alınsın, gelecekte insanlık tarihinde inanılmaz bir etkide bulunacaktır. Şaşırtıcı ama gerçek; Türkiye ile Çin’in son 150 yıllık devrim tarihi ilginç bir şekilde birbirine benzemektedir. Ne var ki Çin’in modern tarihi, Türkiye’de hemen hemen hiç bilinmemektedir.
Umarız bu kitap, Türkiye’de halkçılık üzerine yapılan tartışmalara bir katkı yapar ve böylece okurlara bir Çin-Türkiye karşılaştırması yapabilmeleri için bir zemin sunar.
Ayrıca Sadık Usta, metinleri çevirmekle kalmadı, aynı zamanda Çin demokratik devrim tarihine ışık tutan etraflı bir sunuş da kaleme aldı.
Kitaptan bazı konu başlıkları:
– Köylü devrimleri…
– 1911 Cumhuriyet Devrimi…
– Çin Cumhuriyeti’nin kurucusu Sun Yat-sen’in inanılmaz devrimci iradesi…
– Çin tarihinde halkçılık damarı…
– Üç Halk İlkesi ve Çin’i sosyalizme götüren tarihsel Koumintang-ÇKP ittifakı…
– Lenin’in Çin Devrimi hakkındaki değerlendirmeleri…
– Çin’in 150 yıllık demokratik devrim tarihi…