Paul Tillich’in Ütopya Kavramıyla Laclau/Mouffe’un Erişilemez Olan Demokrasi Kavramlarının Karşılaştırılması

Paul Tillich’in Ütopya Kavramıyla Laclau/Mouffe’un Erişilemez Olan Demokrasi Kavramlarının Karşılaştırılması

Paul Tillich’in Ütopya Kavramıyla Laclau/Mouffe’un Erişilemez Olan Demokrasi Kavramlarının Karşılaştırılması

Geçen yüzyılın başlarında ütopya konusuna en az Ernst Bloch kadar kafa yormuş bir başka düşünür de Paul Tillich’tir. Tillich inançlı bir Hıristiyandır ve Nazilerin Almanya’da iktidara gelmesinden sonra ülkesini terk ederek mülteci konumuna düşmüştür. Tillich ütopya konusuyla, dinlerin cennet ve öte dünya vaatlerine rağmen, insanlığın üzerinde yaşadıkları yeryüzünde nasıl özgür ve eşit olabileceğini düşünerek ilgilenmiştir. Onun açısından ütopya, daha doğrusu ütopik bilinç insanın benliğinde doğuştan itibaren vardır. Geleceği öngörmek ve ona göre hayatı düzenlemek; mevcudu eleştirmek ve daha iyisini yapabilme potansiyeli sadece insana has bir özelliktir ve onu diğer bütün canlılardan ayıran temel bir niteliktir. Bu açıdan ütopya kurgusu bizi daima en iyisine sevk edecek ve bu çaba hiçbir zaman son bulmayacaktır.

Ernest Laclau ve Chantal Mouffe ise buna benzer bir yaklaşımı demokrasi sorununda gösterirler. Onlara göre insanlık hiçbir zaman tama manasıyla, yani herkesin özgür olduğu, herkesin kendini yönettiği demokrasiye ulaşamayacaktır, ancak bu uğurda verilen mücadele yaşamın kendisi ve insanın kendisini gerçekleştirmesi etkinliğidir.

Bu çalışmada her iki kuramın ve bu kuramları ortaya atan düşünürlerin (konuya yaklaşım açısından) ortak ve farklı noktaları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Hem ütopya ve demokrasi kavramını hem de söz konusu üç düşünürün ortak bir çalışmada incelenmesi, konu açısından ilk kez yapılmaktadır.

Ne yazık ki çalışma Almanca dilinde kaleme alınmış ve sadece yurtdışında temin edilebilmektedir.