• Yazılarım
 • Kitaplarım
 • Basında Yankılar
 • TV Program
 • Etkinlikler
 • Özgeçmiş
More

  FELSEFE & SİYASET

  Heinz Holz ya da Çelişkiyi Sevmek

  Fikrin ve eleştirinin maddi bir güce dönüşmesi için birilerinin de bu uğurda uğraş vermesi gerekir mi? Kuşkusuz...

  Felsefe Nedir? Felsefe Hangi Koşullarda ve Nerede Ortaya Çıktı?

  Atina Akademisi Felsefe nedir? Felsefe bir Yunan mucizesi mi, düşünürler felsefe hakkında ne diyor, Hint,...

  Malthus’un Nüfus Teorisi ve Kapitalizmin Çıkmazı Bölüm 3

  Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen Mart ayının sonlarında bir televizyon programında “Allah veya doğa artık ne derseniz,...

  William Godwin’den Malthus’a Nüfus Teorisi ve Korona Bölüm 1

  Yeniden Özgürlük ve Eşitlik Özlemi 1776 Amerika… “Her insanın mutlu olma ve mutlu olma çabasını engelleyen...

  Felsefe Savaşlara Nasıl Bakıyor

  Savaş hakkında yazılmış en etkili kitaplardan biri Tolstoy’un "Savaş ve Barış" romanıdır. Tarihin büyük komutanlarından biri olan Napolyon Bonapart’ın yönettiği Fransız ordusu, Rusya’nın büyük...

  Boş Zaman Yoktur, Asosyalleşen İnsan Vardır

  İnsan, sosyal medyada ve televizyon önünde bu kadar zaman geçirildiğine tanık oldukça hayret etmeden duramıyor, insanın bu kadar boş zamanı olabilir mi?

  Konfüçyüs’ten Siyaset Dersleri

  Konfüçyüs’e toplumsal sorunlara kafa yoran ve toplumları değiştirmeyi amaçlayan politik insanlara ne yapmaları gerektiği sorulduğunda şöyle buyurmuş. 1. Eğer bir...

  Aslında Kime “Aydın” Denir?

  ‘Aydın’ Kime Denir? Bir önceki yazımızda aydın sorununu ele alacağımızı belirtmiştik. Şimdi şunları sorabiliriz: “Aydın nedir?...

  Platon ‘Aydın’ mı?

  Platon’u ‘Aydın’ Olarak Görebilir miyiz? Bundan önceki yazımızda “aydın” kavramıyla “entelektüel” kavramanın özdeş olduklarına dair görüşlerimizi belirttikten sonra aydın kavramını belli...

  Felsefe Öldü mü?

  Felsefe Öldü mü? Ne kışkırtıcı bir soru… Hemen baştan söyleyelim, bunu düşünen çok insan var…

  Er-Razi ve Marx’ı Birleştiren Felsefi İlke

  Er-Razi ve Marx’ı Birleştiren Felsefi İlke Büyük bilge er-Razi’nin felsefesiyle sınıfsız toplumun teorisyeni Marx’ın felsefesi arasındaki şaşırtıcı benzerlikler…

  Gandi’den Öğrenmek…

  Gandi’den Öğrenmek… Sene 1893… Güney Afrika Koyu tenli, kısa boylu genç adam, bir İngiliz centilmeni...

  Şevket Süreyya Aydemir ve Toprak Uyanırsa 2

  Şevket Süreyya Aydemir’den Bilgelik Dersleri… 2 Ethem Nejat hakkındaki yazımızda (https://sadikusta.com.tr/2019/01/28/turkculer-en-buyuk-vatanseverlerden-olan-ethem-nejati-neden-bilmiyor/) Çiftlik Müdürü adlı kitapçığından bahsederken “Bu öykünün neredeyse birebir...

  Das Kapital ve Sol Partilerde “Fire” Sorunu

  Söyleyeceklerim Kendini Solcu Görenlere…  Herkes Marx’ın başyapıtı olan Kapital’den bahseder, onu satın da alır ama okumaya cesaret edemez, çünkü onun kuru...

  Cumhuriyet Devrimi Solun Mirası Değil mi?

  Marks’tan Siyaset Dersleri: Cumhuriyet Devrimi Solun Geçmişi Değil mi? Marx, Kapital‘de sadece iktisat kuramının kavramlarını incelemez, aynı...

  Das Kapital’in 4. Cildi Neden Yayımlanmadı?

  Kapital’in 4. Cildi ve Vefanın Örnekleri Birçok insan ve hatta Marksist teoriye aşina olanlar...

  Das Kapital’in Fikir Babası Kimdi?

  Kapital’in Fikir Babası Kimdi? Kuşkusuz kapitalizmin, sermaye birikiminin ve sömürünün yasalarının el kitabı olan Kapital’in yazarı Karl Marx’tır.

  Neden İtiraz Ederiz?

  Artı Değer Kavramı ve Gelişmenin Motoru Bir kavram var ki o bir yana diğerleri bir yana… Artı...

  Jenny Marx: İnsanlığa Adanmış Bir Ömür

  Karl Marx’ı biliyoruz. Peki onun başarısı, düşünce tarihimizde önemli bir köşe taşı olan sosyalist teori sadece onun eseri midir?

  Gramsci ve Cumhuriyet Devrimini Savunmak

  Gramsci’nin Tezleriyle Cumhuriyet’i savunmak Sosyalistlerin görevi, AKP iktidarının bütün gücüyle abandığı Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak ve...

  Mutasyona Uğrayan İnsan! Bölüm 3

  Birinci ve İkinci bölümlerde enflasyondan hareketle insan ilişkilerinin üretim ve tüketim hızı temelinde nasıl kökten değişikliğe uğradığını saptamıştık. Bugünkü yazımızla konumuza kaldığımız...

  Fazla Mal, Hızlı Değişim, Baş Döndürücü Tüketim Bölüm 2

  Yeniden konumuza dönersek, iktisadi bir kavram olan enflasyon, günlük dilde şişme, kabarma, balon yapma demektir. Etkisini ise ekonomik hayatta paranın miktarının aşırı...

  İnsan İlişkileri Neden Yapaylaşıyor? Bölüm 1

  Birçoğumuz enflasyonun ekonomik açıdan ne olduğunu biliriz, ama bunun etik değerlerimize ve insan ilişkilerimize nasıl yansıdığını pek...

  Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar?

  İngiliz İktisat Teorisyeni Adam Smith (1723-1790) Ülke ve Uluslar Neden Çöküş Yaşar? Sorumuz şu: Aralarında...

  Roma İmparatorluğu’nu Temelinden Sarsan Gracchus Kardeşler

  Roma İmparatorluğu’nu temelinden sarsan devrimci Gracchus kardeşleri biliyor musunuz? M.Ö. 146… 3. Pön Savaşı’yla birlikte Kartaca yerle bir...

  Asla Aynısı Değildir…

  Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir....

  Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

  Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri Batı’da, 2....

  Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

  Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş...

  Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

  Farabi, Kelam ve Felsefe Kelam, varlığın ve alemin ortaya çıkışını ilahi bir gücün iradesiyle açıklar ve şeyleri meydana getiren unsurlara özgür bir...

  1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

  Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış… Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi...

  Derin Aldatmanın Felsefesi

   Okuma: 1.070 Derin Aldatmanın Felsefesi Avrupa, Yunan filozoflarının eserlerini, İslam dünyasının düşünürleri sayesinde mi keşfetti? Neredeyse bütün dünya,...

  İhanet eden halklar!

  Çin seddinden başlayarak Orta Asya’nın içlerine, Hindistan’ın kuzeyinden İran’ın bütününe, Hazar Denizi’nin kıyılarından Mısır’a ve oradan da Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı (o...

  İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi

   Okuma: 318 İbn Rüşd’te Devlet ve Sınıf Mücadelesi Teorisi İbn Rüşd, tam 800 yıl önce neredeyse bire...

  İlericilik Din Karşıtlığı mıdır?

  Din ve Aydınlanma Konusuna Nasıl Yaklaşmalı? İbn Haldun hakkında yazdığımız yazıya bazı itirazlar geldi. Bu itirazlardan biri, İbn Haldun’u Rönesans...

  DİN & AYDINLANMA

  İnananları Kandırmak Bu Kadar Kolay mı?

  Geçen haftaki yazımızda Nihat Hatipoğlu’nun Sabah gazetesindeki 20 Aralık tarihli köşe yazısını eleştirmiştik. Hatipoğlu yazısında, “bir kitapta, Hz. Muhammed’in peygamberliğini haber veren Hindu...

  Nihat Hatipoğlu ve Hurafelerin Üretilişi

  Kalki Purana Sabah gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu’nun 20 Aralık tarihli yazısını okuyunca, “tamam şimdi, bu ellerindeki son hurafe olmalı” dedim.

  İslam Uygarlığının Yükseliş ve Çöküşünün Nedeni -1

  Yükseliş ve Dağılma Dönemleri... İslam Uygarlığının Yükseliş ve Çöküşünün Nedeni Arap Kavimlerinin Birleşme Sancıları

  İslam Uygarlığının Çöküşünden Gazali mi Sorumlu? -2

  Özellikle laik çevreden bazı aydın ve yazarlar, İslam uygarlığının çöküşünün, daha doğrusu Müslüman ülkelerin geriliğinin ve geri kalmışlığının nedenini, felsefeyi gereksiz gördü...

  İslam Alimlerine Kur’an’ın Hazırlanışı Konusunda Birkaç Basit Soru…

  İslam alimlerine bir iki basit soru… Günlerdir Kur’an’ı birkaç kaynaktan (tercüme ve tefsir) okuyor ve notlar alıyorum.

  Ayetlerde Kur’an’ın Arap Dilinde İnmesi Neden Sıklıkla Vurgulanmaktadır?

  441 yıllık Kur'an Ayetlerde Kur’an’ın Arap Dilinde İnmesi Neden Sıklıkla Vurgulanmaktadır? Nahl Suresi (16/103); Şuara Suresi (26/195); Şura Suresi (42/7)… Bu surelerde parantez...

  Aydınlanmanın Birçok Önemli Eserini Dr. Abdullah Cevdet’e Borçluyuz

  Abdullah Cevdet'in mezarı Dün nihayet yıllar sonra mezarını ziyaret ettim… Evet, Abdullah Cevdet’in dün Zeytinburnu Merkez Efendi...

  Belediyecilik Nasıl Olmalı? “Eşekli kütüphaneci”den Alacağımız Çok Ders Var!

  Eşekli kütüphaneci, (Kitap iare sandığı) 31 Mart Pazar günü yerel seçim var… Bundan bir süre önce “Aydınlanmış Toplumlar Neden Geriler” başlıklı...

  Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım!

  Kopernik’in Zihninde Çakan Kıvılcım! Bilimsel bulgu ve yenilik, yaşamın hangi alanı olursa olsun hiçbir zaman son bulmaz. Bilimsel gelişmeler, eski...

  İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani…

  İslam’a Yönelik Şüpheler ve Şeytanın Avukatı eş-Şehristani… İslam’ın ilk ortaya çıktığı andan itibaren hem dini hem de siyasi açıdan itirazlar...

  Endülüs’te Kitap: Aşk ve Nefret…

  Endülüs’te kitap aşkı ve nefreti Endülüs 10. yüzyılda dünyanın en gelişmiş bölgesiydi. Şehirlerin meydanları ve yolları taştan döşeli, caddeler geceleri...

  İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?

  Tarikat, Cemaat ve Mafyanın Yaygınlaştığı Ülkelerde Adalet Ne Durumda? Tarih ne yazık ki tekerrür ediyor.

  TARİH & ÜTOPYA

  Muhteşem Bir Çin Ütopyası: Küçük Ülke

  Küçük Ülke Küçük bir ülke yaratın hem de nüfusu çok az olsun; Üretilen malların miktarı, ihtiyacın...

  Çinli Filozoflar Öğretilerini Neden Sayılara İndirgiyorlar?

  Ütopya’ya Giden Yol… Çin felsefe ve siyaset geleneğinde program ve hedeflerin hep sayılara indirgendiğini görürüz. Örneğin Çin’in ilk Cumhurbaşkanı Sun Yatsen’in “Üç...

  Fabrikatör Olsaydınız Ne Yapardınız? Sıradışı Bir Örnek…

  Robert Owen (1771-1858) Fransız Devrimi’nin fırtınası (1789-1800) Avrupa’yı kasıp kavururken, Amerika’da Bağımsızlık Savaşı (1776-1800) bütün bir kıtayı birbirine katarken, İngiltere’de...

  Campanella’nın Ütopyası

  Thomas Campanella: Güneş Ülkesi  “Üç şeye karşı mücadele etmek için doğdum: Zulüm, safsata ve dalkavukluk”

  Linç Kültürü

  Linç Kültürü Bulaşıcıdır Küçük bir İngiliz kasabası… Evinde sakladığı bir “katili” linççilere teslim etmeye yanaşmayan matematik öğretmeni...

  Tao Yuanming’ten Bir Çin Ütopyası: “Şeftali Çiçeklerinin Kaynağı” 1

  Yeni bir şey keşfetmenin hazzı, insanda yorgunluk duygusu bırakmıyor.  Tao Yuanming (365-427) 4. yüzyılda yaşamış Tao Yuanming...

  İslam Ansiklopedisi Deyip Geçmeyin

  Bulursanız hiç kaçırmayın! Türkiye’de bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi ansiklopedi 13 ciltlik (aslında 15...

  Araplar, Roma Tarihi, Umberto Eco ve Gülün Adı

  Ammianus Marcellinus’un Roma Tarihi Romalı Komutan ve Tarihçi Ammianus Marcellinus Ammianus Marcellinus Araplar ve Arapların...

  Faşist Diktatörlükler Çocuk Oyuncaklarıyla İnşa Edildi!

  Oyuncaklar sadece çocukların eğlence ve eğitim aracı değildir, daha ötesi de var… Oyuncak deyip geçmeyin. Nazi...

  Antik Yunan’da ve Roma’da Eşitlikçi Mücadeleler ve Ütopya

  Yağma ve fetihler, sadece askeri demokrasiyle yönetilen toplumları zenginleştirmekle kalmadı, aynı zamanda toplumdaki sınıflaşma sürecini de hızlandırarak ilkel ama eşitlikçi yasaları da...

  Ütopyanın Düşünceyle İlişkisi…

  Marx’ın sermaye birikiminin oluşumuna yönelik çözümlemeleri, hayatımızın her alanına uygulanabilecek muazzam bir düşünce potansiyeli taşır. Ayrıca Marx Kapital’de,...

  Savaşın Parçaladığı Yüzler…

  Toplumsal Dramların Perde Arkası... Yüzü parçalanmış Mustafa Teğmenin cerrahi ameliyatının sonucu Bundan iki hafta önce...

  Atatürk’ün Atları 3

  İki haftadır üst üste Orta Asya steplerinden ve atlardan bahsediyoruz. Bozkır kavimlerinin avcılığından, göçebe hayatından, atı evcilleştirmelerinden; onların kurtlara, atlara olan sevgilerinden…...

  Kadın ve Ütopya

  Kadınlar Başa Geçince Sene MÖ 392… Bir şafak vakti Atina’nın ara sokaklarından...

  Sparta- Lykurgos Yasaları ve Ütopya

  Sparta'nın efsane lideri Lykurgos... 5 bin yıllık uygarlık tarihi, aynı zamanda ütopyalar tarihidir de. Sümer’de başlayan eşitlik arayışının...

  Jules Verne’nin Esin Kaynağı Adıyamanlı Lukianos ve Ütopya

  Lukianos'un Tanrılarla alay eden betimlemesi... Jules Verne’nin Esin Kaynağı Lukianos ve Ütopya “Eski Çağ’ın ilginç...

  5 Günlük Likya Yolu Gezi Notları…

  Çakıl'la birlikte... Birkaç yıldır bir grup arkadaşla Likya ve Karia Yolu yürüyüşlerine çıkıyoruz. Grubun en yaşlısı hep ben...

  Endülüs: Kaderleri Kesişen Kavimler

  Kaderleri Kesişen Kavimler: Araplar ve Vizigotlar Savaşçı Araplar... Kavimler göçü döneminde İskandinavya’nın...

  Siz Zeytinleri Yok Etmeyi Planlarken Bakın Cumhuriyet Kadroları Hangi Ütopyanın Peşindeydi…

  1930’ların ortası... Anadolu... Doğuda bir gümrük kapısı... “Uzakça Doğuda yıllarca bulunduktan, gezdikten, çalıştıktan,...

  Doğu’da Ütopya Yok mu? Erdemli Kentin Eşit ve Mutlu Yurttaşları

  8 Haziran 2019 Okuma: 243 İhvan-ü Safa Birlikteliği

  Çinli Filozoflar Öğretilerini Neden Sayılara İndirgiyorlar?

  Ütopya’ya Giden Yol… Çin felsefe ve siyaset geleneğinde program ve hedeflerin hep sayılara indirgendiğini görürüz. Örneğin Çin’in ilk Cumhurbaşkanı Sun Yatsen’in “Üç Halk İlkesi” vardır. Mao...

  BİLİM & SANAT

  Yeni İnsan Nasıl Yaratılır? Toprak Uyanırsa 1

  Yeni İnsan Nasıl Yaratılır? 1995 yılında Şevket Süreyya’nın Toprak Uyanırsa adlı romanı hakkındaki düşünceler…

  Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

  Hasan Ali Toptaş Toplumumuz hırs atına binmiş olanlardan geçilmiyor. Hırs, sadece olgunlaşmayı engellemez aynı zamanda insanın başına türlü...

  Ünlü Ressamın Eserleri İstanbul’da

  Dünyaca ünlü Kolombiyalı ressam ve heykeltıraş Fernando Botero’nun eserlerinin aslını bugüne kadar görmemiş olanların ayağına büyük bir fırsat geldi...

  Ütopyayı Geleceğe Taşıyan Aydınlar

  Herkesin birlikte yaşayacağı; ne fakirin, ne zenginin, ne zalimin, ne kölenin, ne kralın, ne senyörün; dikkatinizi çekerim...

  Göçlerle Başlayan Yaşam…

  Temur Köran-Evin Sanat Galesi Göçler... Göçlerle Gelen Dram… Milyonlarca yıldan bu yana varlıklarını devam...