Dünyayı Değiştiren Düşünürler C. 5 Nasıl Yazıldı? Hangi Kaynaklara Başvuruldu ve Kitapta Neler Var?

Minnettarım…
Kasım 10, 2019
Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in Hayata Geçirdiği Ütopyalar
Aralık 2, 2019

Dünyayı Değiştiren Düşünürler C. 5 Nasıl Yazıldı? Hangi Kaynaklara Başvuruldu ve Kitapta Neler Var?

Dünyayı Değiştiren Düşünürler serisi içinde en tartışmalı, en çok emek verilen kitap 5. cilttir. Bu kitap 300’ün üzerinde yerli ve yabancı kaynak incelenerek, onlarca makale taranarak, birçok ansiklopediye başvurularak hazırlanmıştır.

Peki bu kitapta ne var?

Hz. Muhammed gerçekten yaşadı mı? Bu konuda tartışmalar neden bitmiyor?
Hz. Muhammed’in amacı bir Hıristiyan tarikatı mı kurmaktı? Tarihçiler ve yabancı İslam uzmanları bu konuda ne diyor?
Hz. Muhammed hangi sınıf ve kesimlere dayanarak İslam dinini başarılı kıldı?
Hz. Muhammed’i büyük bir düşünür ve devrimci yapan özellikler nelerdir?
Kur’an ne zaman, kim tarafından ve hangi koşullar altında kitaplaştırıldı?
Ayetlerinin gerçek olup olmadığı nasıl saptandı? Ayetler toplanırken yanlışlık yapıldı mı? Ayetler tahrif edildi mi ve tartışmalar neden bitmedi?
Kur’andaki birbirini tekrar eden, birbirini geçersiz kılan ayetler var mı? İlahiyatçılar bunu nasıl açıklıyor?
Müslümanlar 70 yıl gibi kısa bir süre içinde Çin Seddi’nden Cebelitarık Boğazı’na kadar büyük bir coğrafyayı nasıl fethetti?
Müslüman Araplar, neden Hunlar, Moğollar ve barbar Germen kavimleri gibi fethettikleri topraktan silinip gitmedi?
Bir İslam uygarlığı var mıydı? Varsa bunun toplumsal, felsefi, ekonomik ve bilimsel temeli nerede?
İslam uygarlığı bilime hangi alanlarda katkıda bulundu?
Özgün bir İslam felsefesinden bahsetmek mümkün mü?
İslam felsefesinin Rönesans ve Aydınlanma’ya katkısı oldu mu? Olmuşsa hangi alanlarda oldu?
Bağdat’ta Hıristiyan, Yahudi, Mecusi, Ateist ve Müslüman düşünürlerin Müslüman hükümdarların huzurunda Allah’ın varlığını, dinlerin uydurma ve evrenin sonsuz olup olmadığını özgürce tartıştıkları doğru mu?
İslam’ın ilk döneminde ortaya çıkan mezhep ve akımlar hangileriydi ve neyi savunuyorlardı?
Aklı, sorgulamayı ve özgür düşünceyi ilke edinen Mutezile mezhebi nasıl oldu da 100 yıl boyunca halifelerin mezhebi olabildi?
Sıffin Savaşı’nda ne oldu? Hariciler Hz. Ali’yi neden öldürdü?
İhvan-ı Safa Kardeşliğinin bugün bile eskimeyen ilkeleri nelerdi?
Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul etmeyen, Kur’anın uydurulmuş bir kitap olduğunu ileri süren Müslüman düşünür kimdi?
Zalimlikleriyle bilinen Emevilerin İslam devletinin esas kurucuları olduğunu biliyor muydunuz?
Müslüman hükümdarların huzurunda Hz. Muhammed’in peygamberliğini reddeden ve bunu açıktan söyleyen düşünür kimdi?
1000-1200 yılları arasında beyin göçünün Batı’dan Doğu’ya olduğunu biliyor muydunuz?
Er-Razi ve İbn Sina’nın yazdığı tıp kitapların 1700’lere kadar Avrupa üniversitelerinde okutulduğu doğru mu?
Gazzali bir bilim ve felsefe düşmanı mıydı? İslam uygarlığının çökmesine, felsefenin Müslüman topraklardan silinmesine Gazzali mi yol açtı? Gazzali hakkında dile getirilen modern hurafeler nelerdir?
Avrupa’da İbn Rüşd, nasıl oldu da Aristoteles’ten sonraki filozof olarak anıldı? İbn Rüşd’ün Gazzali ile tartışmasının sonuçları oldu mu?
Gazzali’nin, İbn Rüşd’ün kitapları Endülüs’te neden yakıldı?
İbn Haldun neden sol mirastır? İbn Haldun’un tarih tezi bugün hala geçerli mi?
Bu kitap yazılırken, Müslüman çevrelerin başvurdukları İslami kaynakların neredeyse tamamı incelenmiştir.
Bu kitap Hz. Muhammed, İslam tarihi ve felsefesi hakkında kalem oynatmış önemli yabancı uzman yazarların eserlerine başvurularak yazılmıştır.
Bu kitap Türkiye’de İslam’a, Kur’ana ve Hz. Muhammed’e eleştirel yaklaşan bütün yazarların kitapları incelenerek yazılmıştır.
Bu kitap Atatürk’ün Hz. Muhammed, din ve Allah konusundaki görüşleri incelenerek yazılmıştır.
Bu kitapta bunlar ve bunların ötesinde birçok soruya yanıt aranmıştır.

Sadık USTA
Sadık USTA
Eğer daha uzağı görebiliyorsam bunun nedeni; benden önceki devlerin omuzlarında durduğumdandır. / Isaac Newton

2 Comments

    • Sadık USTA dedi ki:

      “İbn İshak’ın Es-Sire isimli eserinde yer almaya başladığı ifade edilir, ancak bu eser ortada yoktur, söz konusu eserden alıntıları kullanan kişi ise “Siret” isimli eserin yazarı İbn Hişam’dır, lakin bu eser de ortada yoktur.”
      Yazınızdaki bu bilgiler doğru değil. İbn İshak’ın kitabı 1976 yılında Tunus Üniversitesi’nin yazma eserler kısmında bulundu. Muhammed Hamidullah kitabı yayımladı. Sonra İbn Hişam’ın kitabı da var. 4 cilt olarak Türkçede yayımlandı. Bu ve bundan fazla konuya Dünyayı Değiştiren Düşünürler c.5’te etraflıca yer verdim. saygılarımla

Bu konu başlığı ile ilgili düşüncelerinizi benimle ve diğer site ziyaretçileriyle paylaşmaktan çekinmeyin.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla