Dünyayı Değiştiren Düşünürler

İbn Haldun’un Tanıklığında Tarikat, Cemaat ve Mafyalaşma Müslüman Ülkeleri Nasıl Bitirdi?
Ağustos 6, 2019
Dünyayı Değiştiren Düşünürler
Ekim 5, 2019

Dünyayı Değiştiren Düşünürler

Bu kitapta neyle karşılaşacaksınız?
Her şeyden önce bu kitapta on bir düşünür ve iki önemli felsefi akım ve onların öncülleri, toplumsal koşulları ve tarihsel ilişkileri içinde ele alınmıştır.
Kitapta ele alınan felsefi akımlar şunlardır:

  • Mutezile ve İhvan-ı Safa.
    Düşünürler ise:
  • Hz. Muhammed, el-Kindi, er-Ravendi, er-Razi, al-Maarri, Farabi, İbn Sina, Gazali, Ömer Hayyam, İbn Rüşd, İbn Haldun.
    Kitapta her düşünürün tezleri bizzat onun kendi eserlerine başvurularak incelenmiş ve ardından başyapıtlarından örnek metinler sunulmuştur.
Sadık USTA
Sadık USTA
Eğer daha uzağı görebiliyorsam bunun nedeni; benden önceki devlerin omuzlarında durduğumdandır. / Isaac Newton

Bu konu başlığı ile ilgili düşüncelerinizi benimle ve diğer site ziyaretçileriyle paylaşmaktan çekinmeyin.

Araç çubuğuna atla