Derin Aldatmanın Felsefesi

Derin Aldatmanın Felsefesi

Okuma: 1.061 Derin Aldatmanın Felsefesi Avrupa, Yunan filozoflarının eserlerini, İslam dünyasının düşünürleri sayesinde mi keşfetti? Neredeyse bütün dünya, en başta da bizim Doğulu aydınlarımız, Avrupa’nın, bilim dünyasının önüne koyduğu bir önyargıya teslim olmuş durumda. Bu önyargı, Batı’nın Yunan eserlerini bilmediğini, onları Müslüman düşünürler üzerinden tanıyıp öğrendiğini öne sürmektedir. Bu tez ve varsayım, kendi içinde şöyle…

Read More Read More

Doğu’da Ütopya Yok mu? Erdemli Kentin Eşit ve Mutlu Yurttaşları

Doğu’da Ütopya Yok mu? Erdemli Kentin Eşit ve Mutlu Yurttaşları

Okuma: 241 İhvan-ü Safa Birlikteliği Öteden beri birçok insan Doğulu kültürlerin ütopya üretemeyeceklerini ileri sürerler. Peki bu doğru mu? Tabii ki değil. İnsanın insan tarafından sömürülmesinin tarihi, aynı zamanda ütopyalar tarihidir de. İnsan ezildiği, zulme uğradığı andan itibaren çeşitli kıssalar uydurmuş, masallar düşünmüş, ideal toplum projeleri tasarlamıştır. 10. yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan akılcı olduğu…

Read More Read More

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

1000 Yıl Önce Farabi’de “Öz-Biçim Mücadelesi” ve Diyalektik Kavrayış

Okuma: 320 Öz-Biçim Mücadelesi ve Diyalektik Kavrayış…   Farabi bundan 1000 yıl önce felsefeyi, bir köy veya kasabada yaşayan sıradan bir insanı aydınlatır gibi tane tane ve halkın kendi dilinde anlatıyor. Maddenin temel özelliği, kesintisiz hareket halinde olması ve bunu da sürekli yeni bir biçim alarak ortaya koymasıdır. Öz daima yeni bir biçime evrilirken, biçim…

Read More Read More

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Farabi, Kelam ve Felsefenin Farkı

Okuma: 221 FARABİ, KELAM VE FELSEFE Kelam, varlığın ve alemin ortaya çıkışını ilahi bir gücün iradesiyle açıklar ve şeyleri meydana getiren unsurlara özgür bir irade tanımaz. Felsefe ise “maddenin özgür iradesini” temel alan doğa yasalarını ön-kabul olarak görür ve böylece ilahiyatın ötesine geçer. Felsefe, yer yer varlıkların ortaya çıkış sürecinde ilahi etkeni kabul etmekle birlikte…

Read More Read More

Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

Kuşlar Yasına Gider: Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı

Okuma: 249 Toplumumuz hırs atına binmiş olanlardan geçilmiyor. Hırs, sadece olgunlaşmayı engellemez aynı zamanda insanın başına türlü türlü işler de getirir. Bu vesileyle bir süre önce Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider romanı hakkında yazdıklarımızı paylaşıyoruz. Hırs Atına Binmiş Olanların Romanı Romanlar, uzun erimli toplumsal değişikliklerin, dönüşümlerin aynasıdır. Kuşlar Yasına Gider de öyle… Değerli yazarlarımızdan…

Read More Read More

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi?

Okuma: 2.023 Tanrı İnancı Bilimsel Düşünmeye Engel mi? Tanrı Neden Korkutucu Sıfatlara Sahip Olmamalı? “Tanrının hikmetine erişmek, Yaratıcıyı bilmek, her şeyin sebebinin O olduğunu idrak etmek; cömertliğin, hikmetin, iyiliğin, adaletin ve evrenin mükemmel işleyen düzeninin O’ndan kaynaklandığını” düşünmek; O’na layık olmak ve O’na erişmek ve O’nunla bütünleşmek…” Büyük Türk filozofu Farabi, filozofun amacını şöyle tarif…

Read More Read More

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği

Okuma: 347 Plotinos’da Tanrı Kavramı… Bir’lik ve Çok’luk Kavramının Diyalektiği Plotinos, 203-270 yılları arasında İtalya’da akademi kurmuş, öğrenci yetiştirmiş bir filozof. Kendisi o dönemde Yunan felsefesini en iyi yorumlayanlardan biri olarak bilinir.
 Esas rolünü ise İslam felsefesinin ortaya çıkmasında oynayacaktır. Kuramı ve kimliği pek fazla bilinmez ama tarihsel bir rol oynamıştır. Bir açıdan felsefede bir…

Read More Read More

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Gramsci: Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği

Okuma: 442 Aklın Kötümserliğine Karşı İradenin İyimserliği Antonio Gramsci: Hapishane Defterleri   Batı’da, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hiçbir Marksist teorisyen, Gramsci gibi geniş bir çevre tarafından bu kadar yoğun bir ilgiyle tartışılmadı. Onun bin bir zorlukla kaleme aldığı Hapishane Defterleri, sadece ABD ve Batı’da yoğun bir değerlendirmeye tabi tutulmadı, aynı zamanda bu yazılar Asya ve…

Read More Read More

Asla Aynısı Değildir…

Asla Aynısı Değildir…

Okuma: 223 Asla Aynısı Değildir Tarih bilimi belgecilik değildir ama belge olmadan yapılan tarihçilik de müneccimliktir. Tarih bilimi salt geçmişi bilme merakı da değildir, hayır o özellikle geleceği yeniden inşa edebilmek için başvurulan düşünsel bir etkinliktir. Geçmişte yaşanmış bir olgu, gelecekte yeniden ve yeniden keşfedilirken, salt geçmişte kalan yeniden yorumlanmış olmaz aynı zamanda gelecek de…

Read More Read More

5 Günlük Likya Yolu Gezi Notları…

5 Günlük Likya Yolu Gezi Notları…

Okuma: 385 Birkaç yıldır bir grup arkadaşla Likya ve Karia Yolu yürüyüşlerine çıkıyoruz. Grubun en yaşlısı hep ben oldum. Dolayısıyla çok sağolsunlar arkadaşlar da gezinin rotasını hep benim kondisyonuma göre belirliyorlar. Geçen Eylül ayındaki yürüyüş “Karia Yolu” rotasıydı… Aydın-Beş Parmak Dağları… Bafa Gölü çevresi… Akbük… Mazı Dağı gibi önemli uğraklar ve koylar yürüyüşümüzün ana noktalarını…

Read More Read More