İbn Rüşd ve İbn Haldun Felsefesini Anlamak Şart

Godwin’den Malthus’a Nüfus Teorisi Bölüm 2
Nisan 29, 2020
Malthus’un Nüfus Teorisi ve Kapitalizmin Çıkmazı Bölüm 3
Mayıs 5, 2020

İbn Rüşd ve İbn Haldun Felsefesini Anlamak Şart

İbn Rüşd ve İbn Haldun felsefesini anlamak şart

29 Nisan 2020, Sözcü Gazetesi

Aytunç Erkin

Dini yalanlayanı gördün mü?

İste o, öksüzü iter, kakar.

Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.

Vay haline o namaz kılanların ki…

Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.

Gösteriş yaparlar onlar.

Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler). 
Maun Suresi/107/1-7

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesi ve Diyanet İşleri eski Bakanı Elmalılı Hamdi Yazır’dan okudum “Maun Suresi”ni.

Ne kadar önemli bir ayet değil mi?

Türkiye… Önceki gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk bölümde ‘korona’ süreciyle ilgili ulusa seslenişini, ikinci bölümde de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak muhalefeti sert bir dille eleştirisini izledi. Erdoğan’ın ikinci bölümdeki konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma Hutbesi’nden sonra Ankara Barosu’nun yaptığı açıklama üzerine açılan soruşturma ve Erbaş’ı sahiplenmesi gündemi belirledi! Peki Türkiye bunları mı tartışmalı? Ya da… 10 ve 11’inci yüzyıla damgasını vurmuş İslam felsefesini mi konuşmalı? Bu sert söylemlerin üzerinden daha önce okuduğum ve yazdığım bir kitap geldi aklıma…

Eleştiriden korkmamak gerekiyor!

Kitabın adı: Dünyayı Değiştiren Düşünürler V

Yazarı: Sadık Usta/ Kafka Yayınevi

Birincisi… Kitabın hede­fini yazar şöyle anlatmış: “Bu kitabı yazarken iki kesimi göz ününde tuttum. Birinci kesim, laik-sol çev­redir ki… Bunların önemli bir kısmı, İslam uygarlığı­nın tarihsel gerçekliğini ve insanlık kültürüne yaptığı büyük katkıyı bilimsel olmayan ve önyargılarla bezeli itirazlarla yok sayma­ya çalışmaktadır. Diğeri de ‘Muhafazakar-İslami’ çevre: “… Bunların bir kısmı, hurafelere dayanan, şişir­me hikaye ve efsanelerle süslenmiş bir İslam tarihine pek hayranlık duymaktadır. Yapılan her verimli, olum­lu, ciddi eleştiriyi ise İslam’a hakaret addetmektedir.”

İşte mesele tam da bu!

Adalet ve sade yaşam çağrısı

İbn Rüşd… 14 Ni­san 1126’da Endülüs’ün Kurtuba şehrinde doğdu. Avrupa’da “Averroes” adıy­la tanınan İbn-i Rüşd’ün babası Kurtuba kadılığı yaptı. Eğitim hayatına seçkin hocalardan dersler alarak başlayan İbn-i Rüşd, temel dini ilimleri babasın­dan öğrendi. Dini ilimlerin yanında ahlak, astronomi, edebiyat, felsefe, fizik, mantık, matematik, siyaset, psikoloji, tabiat ilimleri, tıp, zooloji okudu. Aris­to’nun eserlerini çevirdi… Hükümdarların, yönetici­lerin, bilgelik sahibi ve adil olmalarını savundu… Sade yaşamalarını tavsiye etti.

İbn Haldun… 19 Mayıs 1332’de Tunus’ta doğ­du…Modern sosyolojinin kurucularından… “Mukad­dime”de özetle şöyle der: “Devlet, üretim ve ekono­mide tekelleşmenin önüne geçmelidir. Yöneticilerin ve memurların devlet imkan­larını kullanarak ticaret ve üretim işine girmeleri, eşit olmayan koşullarda yapıldı­ğı için adaletsizliğe yol açar. Bir iktidar ne zaman yıkılır? Beşinci evre, ölçüsüzlük ve israftır. Bu aşamada hane­dan (iktidar) kendisinden öncekilerin birikimlerini so­rumsuzca şatafat ve göste­rişe harcar. Bunun yanı sıra en yakınındaki aile efradına da oldukça cömert dav­ranır. Bu yüzden etrafına toplumun en karaktersiz, en kötü insanlarını çeker. Bunlara, liyakat sahibi olamadıkları için altından kalkamayacak görevler yükler, sorumluluklar verir. Kapılarını halka kapatır, insanlardan uzaklaştıkça söz dinlemez olur, etrafına etten duvar örer. İyileşme umudu tükendiği için kendi içine çökerek yıkılır.”

Sonuç: Önümüzdeki günler siyasetin daha da sertleşeceği görülüyor… Burada mesele ülkenin kutuplaşmasına nasıl engel olunacak?

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/aytunc-erkin/ibn-rusd-ve-ibn-haldun-felsefesini-anlamak-sart-5780841/

Sadık USTA
Sadık USTA
Eğer daha uzağı görebiliyorsam bunun nedeni; benden önceki devlerin omuzlarında durduğumdandır. / Isaac Newton

1 Comment

  1. Seref dedi ki:

    Teşekkürler.. dileğimdir özgür kal.

Bu konu başlığı ile ilgili düşüncelerinizi benimle ve diğer site ziyaretçileriyle paylaşmaktan çekinmeyin.

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla